Strazburg Notre-Dame Katedrali ve astronomik saate kültürel ziyaret.
25 Nisan 2024

Öğrencilerimiz dün Strazburg’da 1015 yılında eski bir katedralin kalıntıları üzerine kurulan ünlü Notre-Dame Katedrali’ni ziyaret ettiler.
Notre-Dame de Strasbourg, zengin bir tüccar ve finans cumhuriyeti olan özgür şehir Strazburg tarafından 1220 yılında Gotik tarzda inşa edilmiş bir Katolik katedralidir.
1988’den beri kendi başpiskoposluğunun merkezidir. Bugün yılda sekiz buçuk milyon turistin ağırladığı Notre-Dame de Paris’ten sonra Fransa’nın en çok ziyaret edilen ikinci katedralidir.
142,11 metre yüksekliğiyle uzun süre dünyanın en yüksek binasıydı. Pratik olarak 1365 yılında tamamlanan bu yapı, 1388 yılında doldurulan iki kulesi arasındaki boşluğu görme özelliğine sahiptir ve 1439 yılında eklenen bir sivri uçlu benzersiz çan kulesiyle tanınabilmektedir.

Astronomik saat (mevcut mekanizması 1842’den kalmadır), saat ustaları, sanatçılar, heykeltıraşlar, ressamlar, matematikçiler ve teknisyenler ile birlikte çalışan otomat yaratıcıları arasındaki işbirliğinin sonucu olan bir Rönesans şaheseridir.
Tüm katılımcılara teşekkür ederiz.