Prosedür Kuralları

GİRİŞ

Stralang Enstitüsü, Strasbourg Akademisi rektörlüğüne beyan edilen özel bir yüksek öğrenim kurumu ve Grand-Est bölgesinin Valiliği ile 4267 04301 67 numara ile kayıtlı bir sürekli mesleki eğitim kuruluşudur. Bu “Dahili Kurallar”, kursların ve sunulan eğitim kurslarının düzenli çalışmasına izin vermek amacıyla, Stralang Enstitüsü tarafından düzenlenen çeşitli kursların ve eğitim kurslarının tüm öğrencileri için geçerli olan belirli bir düzen kurmayı amaçlamaktadır.

Tanımlar:

Stralang Enstitüsü, özel bir yüksek öğrenim kurumudur.
Stralang Enstitüsü, sürekli bir mesleki eğitim organizasyonudur.
Başlangıç FLE (Fransızca yabancı dil) eğitimini alan kişiler “öğrenci” olarak anılacaktır.
FLE (Fransızca yabancı dil) sürekli eğitimini takip eden kişiler “stajyerler” olarak anılacaktır.
Stralang Enstitüsündeki kurslar ve eğitim müdürü bundan böyle “özel yüksek öğrenim kurumunun müdürü” ve ayrıca “sürekli mesleki eğitim kuruluşunun başkanı” olarak anılacaktır.

 

II. GENEL HÜKÜMLER

1.Madde

İş Kanunu’nun L 6352-3 ve devamı ile R 6352-1 ve devamı maddeleri uyarınca, bu İç Yönetmeliğin amacı, genel ve kalıcı kurallar; hijyen, güvenlik ve disiplin ile alakalı kuralları belirlemek ve düzenlemeleri uygulamaktır, özellikle öğrencilere ve/veya kursiyerlere uygulanan yaptırımlar ve yaptırım durumunda hakları.

III. KAPSAMI

2.Madde: İlgili kişiler

Bu yönetmelik, Stralang enstitüsünün eğitimleri boyunca oturumuna kayıtlı tüm öğrenci ve/veya stajyerler içindir. Her öğrenci ve/veya kursiyer, Stralang Enstitüsü tarafından verilen bir eğitimi takip ettiğinde bu Kuralların şartlarını kabul etmiş sayılır ve bu Kurallara uyulmaması durumunda kendisine karşı önlem alınmasını kabul eder.

3.Madde: Eğitim yeri

Eğitimler, Stralang Enstitüsü’nün tesislerinde veya harici tesislerde gerçekleşir. Bu Yönetmeliğin hükümleri sadece Stralang Enstitüsü’nün binaları içinde değil, aynı zamanda beraber çalıştıkları herhangi bir bina veya kuruluşta da geçerlidir.

IV. SAĞLIK VE GÜVENLİK

4.Madde: Genel kurallar

Her öğrenci ve/veya kursiyer, eğitim yerinde yürürlükte olan genel ve özel güvenlik ve hijyen talimatlarına uyarak kendisinin ve başkalarının güvenliğini sağlamalıdır. Ancak, İş Kanunu’nun R. 6352-1 maddesi uyarınca, eğitimin iç yönetmeliği olan bir şirket veya kuruluşta gerçekleştirilmesi durumunda, öğrenciler ve/veya kursiyerler için geçerli olan sağlık ve güvenlik önlemleri, o Yönetmelikte belirtilenlerdir.

5.Madde: Alkollü içecekler

Öğrenci ve/veya kursiyerlerin kuruma sarhoş olarak girmeleri, tesiste kalmaları ve alkollü içki getirmeleri yasaktır.

6.Madde: Sigara ve elektronik sigara yasağı

Toplu kullanıma tahsis edilen yerlerde sigara içme yasağının uygulanmasına ilişkin şartları belirleyen 15 Kasım 2006 tarih ve 2006 – 1386 Sayılı Kararname ile işyerinde sigara ve elektronik sigara kullanmak yasaktır.

7. Madde: Yemek alanı

Yemek alanına giriş yalnızca kuruluş tarafından belirlenen saatlerde izin verilir. Kuruluş müdürü tarafından verilen özel izin dışında eğitimin yapıldığı odalarda yemek yenmesi yasaktır.

Madde 8: Yangın talimatları

R. 4227-28 maddeler ve iş kanunu uyarınca, öğrenciler ve/ veya stajyerler tarafından bilinmek üzere, binanın yangın talimatları ve özellikle yangın söndürme tüplerinin ve acil çıkışların haritasının binaya asılması. Öğrenci ve/veya stajyerler eğitim veren eğitmen veya kurum çalışanı tarafından verilen tahliye emrini derhal yerine getirmeleri gerekmektedir. Tehlike ve özellikle yangın durumunda, uyulması gereken kuruluşta yürürlükte olan talimatlara titizlikle uyulmalıdır.

9.Madde: Kaza

Eğitim sırasında meydana gelen herhangi bir kaza veya olay, öğrenci ve/veya olayla ilgili stajyerler veya kazaya tanık olan kişiler tarafından derhal kurum müdürüne bildirilmelidir. İş Kanunu’nun R.6342-3 maddesi uyarınca öğrencilerin ve/veya kursiyerlerin eğitim yerinde bulundukları sırada meydana gelen kaza, kurum müdürü tarafından sosyal güvenlik sandığına beyannameye sunulur.

V. DİSİPLİN

10.Madde: Kıyafet ve davranış

Öğrenciler ve/veya stajyerler, eğitim yerine uygun kıyafetlerle gelmeleri ve kurumda bulunan herkese doğru davranmaları için ricada bulunuruz.

11.Madde: Eğitim seans saatleri

Eğitim programları Stralang Enstitüsü tarafından belirlenir ve bir duyuru yoluyla öğrencilerin ve/veya stajyerlerin dikkatine sunulur. Öğrencilerin ve/veya stajyerlerin bu saatlere uymaları gerekmektedir. Stralang Enstitüsü, yürürlükteki hükümlerin belirlediği sınırlar dahilinde, eğitim programlarını hizmetin ihtiyaçlarına göre değiştirme hakkına sahiptirler.

Öğrenciler ve/veya stajyerler, eğitim programı için zaman çizelgelerinde Stralang Enstitüsü tarafından yapılan değişikliklere uymak zorundadır. Eğitimde devamsızlık veya gecikme olması durumunda öğrenci ve/veya stajyer 03 88 31 48 38 numaralı telefondan Stralang Enstitüsü sekreterliğine bildirmesi tercih edilir. Ayrıca her eğitim gününün başında öğrenci ve/veya stajyer tarafından bir devamsızlık belgesi imzalanmalıdır.

12.Madde: Kuruluşun tesislerine erişim

Girişler ve çıkışlar. Öğrenciler ve/veya kursiyerler kayıtlı oldukları kuruma erişim hakkına sahiptir. Kuruluşa çok küçük boyutta dahi olsa, düzensizlik yaratacak ve genel olarak eğitimin düzgün işleyişini engelleyeceği için bir hayvan sokmaları yasaktır.

Kuruluşumuz, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için erişime sahiptir.

Ekibimiz, engelli öğrencilerin karşılanması konusunda tüm istek ve soruları yanıtlayacak olan kuruluşumuzu Kubilay TOK uzmanlığı ile tamamlanmaktadır.

Sn. Kubilay TOK, ihtiyaç halinde her zaman 06.50.34.86.87 / E-posta: contact@stralang.com adresinde mevcuttur.

Engellilik referansının rolleri

Engelli referansı, engelli kişilerin okulumuza kabul edilir edilmez kimliklerinin tespit edilmesini sağlamaktan sorumludur; işe alım aşamalarında ve aynı zamanda eğitim boyunca eşit muameleyi sağlamak, engellilerin eğitim hakkına eşit erişime izin vermek; sorunları ve ilerleme alanlarını belirleyerek, verilen eğitimin eğitsel erişilebilirliğinin geliştirilmesi için bir teklif kaynağı olmak; eğitimde sakatlık tazminatının uygulanması için bölgesel destek mekanizmalarını gerektiği kadar harekete geçirebilme; engelli kişinin istihdamına entegrasyonu için yararlı verilerin ortaklara iletilmesini garanti ederek eğitimin sonunu tahmin etmek.

Madde 13: Ekipman kullanımı

Her öğrenci ve/veya stajyer, eğitimi için kendisine emanet edilen ekipmanı iyi muhafaza etmekle yükümlüdür. Öğrenci ve/veya stajyerlerin materyali amacına uygun olarak kullanmaları gerekmektedir. Materyalin başka amaçlarla, özellikle kişisel amaçlarla kullanılması, bu amaç için sağlanan materyaller dışında yasaktır. Eğitim sonunda öğrenci ve/veya stajyerlerin eğitim sırasında dağıtılan eğitim materyalleri dışında kuruma ait ellerinde bulunan tüm materyal ve belgeleri iade etmeleri gerekmektedir.

14.Madde: Kayıtlar

Açıkça feragat edilmediği sürece, kursu veya eğitim oturumlarını kaydetmek veya video çekmek kesinlikle yasaktır.

Madde 15: Pedagojik belgeler

Kurs veya eğitim oturumları sırasında sağlanan eğitim belgeleri telif hakkı ile korunmaktadır ve kesinlikle kişisel kullanım dışında yeniden kullanılamaz.

Madde 16: Öğrencilerin ve/veya stajyerlerin kişisel eşyalarının çalınması veya zarar görmesi durumunda kuruluşun sorumluluğu

Stralang Enstitüsü, öğrenciler ve/veya stajyerler tarafından enstitü binasında bırakılan her türlü kişisel eşyaların kaybolması, çalınması veya zarar görmesi durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Madde 17: Yaptırımlar ve disiplin prosedürleri

Öğrencinin ve/veya stajyerin kurallara yönelik herhangi bir eksikliği iş kanununun R6352-3. Maddeleri sonrasında gelen R 6352-3 à R 6532- 8 maddelerine göre bir yaptırım veya bir disiplin prosedürüne yol açabilir.

Öğrencinin ve/veya stajyerin kusurlu saydığı bir eyleminin ardından kurum müdürü veya temsilcisi tarafından sözlü gözlemler dışında alınan herhangi bir önlemin, bu tedbirin derhal veya hemen etkilemesi muhtemel olsun ya da olmasın yaptırım teşkil eder. İlgili kişinin eğitimde bulunması veya aldığı eğitimin sürekliliğinin sorgulanması değil. Para cezası veya diğer para cezaları yasaktır.

R6352-4. madde

Öğrenciye ve/veya stajyere, kendisine yöneltilen şikayetler önceden bildirilmeden herhangi bir yaptırım uygulanamaz.

R6352-5. madde

Kuruluş müdürü veya temsilcisi, bir öğrencinin ve/veya stajyerin bir eğitim kursunda bulunmasına anında veya doğrudan etki edecek bir yaptırım almayı planladığında, aşağıdakiler yapılır:

1° Müdür veya temsilcisi, bu davetin amacını belirterek öğrenciyi ve/veya stajyeri çağırır. Bu, görüşmenin tarihini, saatini ve yerini belirtir. Yazılı olarak taahhütlü mektupla gönderilir veya ibra karşılığında ilgiliye teslim edilir;

2° Mülakat sırasında öğrenci ve/veya stajyer istediği kişi tarafından desteklenebilir. 1°’de belirtilen çağrı bu seçenekten bahseder;

3° Müdür veya temsilcisi, öngörülen yaptırımın nedenini belirtir ve öğrencinin ve/veya stajyerin açıklamalarını değerlendirir.

R6352-6.madde

Yaptırım, görüşmeden sonra bir günden az veya on beş günden fazla olamaz. Öğrenciye ve/veya stajyere iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilen veya makbuz karşılığı teslim edilen yazılı ve gerekçeli bir karara tabidir.

R6352-7.madde

Dava, derhal yürürlüğe girecek şekilde geçici bir ihraç ihtiyati tedbiri haline getirdiğinde, bu eylemle ilgili hiçbir kesin yaptırım, R. 6352-4 ve muhtemelen R. 6352-maddelerinde öngörülen prosedür olmaksızın yapılamaz. R.6352-5 ve R. 6352-6. maddeleri incelenmiştir.

VI. REKLAM VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Madde 18: Reklam

Bu Yönetmelik, eğitim oturumundan önce her öğrenciye ve/veya stajyere sunulur. Bu Yönetmelikler Stralang Enstitüsü’nün binasında yayınlanır.